Klaipėdos miestiečių draugiją atstovauja valdybos pirmininkas pagal įstatus, o valdyba priima nutarimus. Valdybos prerogatyva sudaromos darbo grupės ir komisijos atskiriems klausimams išspręsti. Visuotinis narių susirinkimas keičia valdybos narius kas 5 metus.

Valdyba 2020-2025 m.

KMD valdyba

Klaipėdos miestiečių draugijos valdyba sudaryta iš 6 narių: Andrius Barkauskas, Tomas Meškinis, Benas Volodzka, Aivaras Kurskis, Mindaugas Milinis, Eimantas Koševoj (nėra nuotraukoje)

Klaipėdos miestiečių draugijos valdybos pirmininkas

Benas Volodzka

 

Mindaugas Milinis

 

Tomas Meškinis

 

Andrius Barkauskas

 

Aivaras Kurskis

 

Eimantas Koševoj