KMD (20) Valdybos nuotrauka

Kas mes?

KLAIPĖDOS MIESTIEČIŲ DRAUGIJA (KMD) yra nevyriausybinė organizacija, kuri siekia su šūkiu „Dirbk ir laimėsi“ telkti sąmoningus klaipėdiečius, suvokiančius turtingo Senojo miesto paveldo vertes žmonėms. Klaipėdos miestiečių draugija suburta 2020 m. vasario 28 d. buvusio Pedagoginio instituto neogotikiniuose rūmuose (Salomėjos Nėries g. 5, Klaipėda).

Apie mus

Klaipėdos miestiečių draugija kartu su viso miesto bendruomene siekia aktualizuoti tiek materialųjį, tiek nematerialųjį kultūros paveldą. Viena iš mūsų strateginių misijų yra išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą (statinius ir jų kompleksus, paminklinio režimo vietas) ir siekti iš dalies atkurti II-ojo pasaulinio karo metu ir sovietmečiu sunaikintus pastatus.

Klaipėdos miestiečių draugijos nariai yra ir mokslo, ir kultūros sričių atstovai, miesto istorijos mylėtojai, architektai ir visi kiti entuziastingai nusiteikę gyventojai.

Klaipėdos miestiečių draugija skiria itin didelį dėmesį mieste susiformavusių tradicijų išsaugojimui ir jų atkūrimui, nes tradicijos ir paveldas yra svarbiausioji miesto tapatybės dalis.