Klaipėdos Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčia ir Dangės uostas

Klaipėdos miestiečių draugija siekia visapusiškos miesto kultūros paveldo apsaugos ir istorinio palikimo puoselėjimo, telkiant miestiečių bendruomenę.

Pagrindinis mūsų tikslas – siekti klaipėdiečių-klaipėdiškių ir miesto atsinaujinimo, miesto tapatybės atkūrimo, kuris yra būtina Klaipėdos miesto atsikūrimo sąlyga.

Šį tikslą įgyvendinsime siekdami:

  • saugoti ir puoselėti Klaipėdos miesto ir jo krašto istorijos bei kultūros paveldą ir atmintį;

  • nuosekliai ir kryptingai gaivinti ir ugdyti sunykusią Prūsų Lietuvos kultūrinę ir Klaipėdos miestiečio europinę sąmonę;

  • skirti didelį dėmesį miesto atstatymui ir paveldo išsaugojimui;

  • kurti miestiečių draugijos savitas ir unikalias tradicijas, remdamiesi iki karo veikusių organizacijų praktika, dar labiau telkdami miestiečius į atsakingą ir stiprią pilietinę bendriją;

  • kelti jaunimo pilietiškumą ir stengtis kuo daugiau įtraukti visas visuomenės grupes į visuomenės gyvenimą;

  • teikti prioritetą Klaipėdos universiteto kultūrinės misijos stiprinimui;

  • inicijuoti neformalius judėjimus, kurie keltų įvairius miestui ir švietimui bei kultūrai svarbius klausimus;

  • telkti akademikus ir kitus įvairių krypčių mokslo žmones bei remti jų veiklą bendruomeniškomis tradicijomis;

  • stiprinti ir puoselėti miesto ir krašto dvasinę kultūrą;