2% skyrimas

Prie Klaipedensis veiklos galite prisidėti ir Jūs, gerbiami skaitytojai. Skyrę 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir finansiškai parėmę, padėsite mums kurti daugiau idomaus, reikalingo turinio.

Tai nėra sudėtinga – iki gegužės 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikite nustatytos formos prašymą, kuriame Jums tereikia įrašyti savo asmens duomenis ir pasirašyti.
Pateikiame instrukciją, kaip reikia pildyti ir pateikti prašymą.